Sajek House

Chimbuk House

Keukradong House

Bijoy House

Nusrat Jahan

(Co-House Master)

Arasatul Fatema

(Co-House Master)

Tasmia Rahman

(Co-House Master)

Sushmita Rani Roy

(Co-House Master)

Asifa Akter

Shohidul Islam

Laboni

Nahid Shamim Rupa

Mahmuda Hasan

Salauddin Yousuf

Mahabub Hasan

Hasibur Rahman

Palash Chandra

Abdul Awal

Sheikh Abdullah

Mizanur Rahman

Zahidul Islam

Ferdous Khaled

Mir Shaharina Sultana

Md. Imrul Kayes

Mukit Hossain

Fahmida Alam

Taufiqueur Rahman

Shahed Mia

Kazi Munsur

Jesmin Akter Juthi

Nuzhat Fattha

Shampa Mujumder

Mehedee Hasan

Muhammad Muhibullah

Zahangir Alam

Meherun Begum Momo

Shahanara Tuly

Sumon Khan

Jisun Subrina

Rabiul Islam

Rebeka Sultana

Abu Bakar Siddique

Faiyaz Alam

Ashequa Hossen

Ratan Chandra

Abdur Rahman

Sumon Kumar Ghosh

Farid Uddin

Ashiqur Rahman

Nazrul Islam

Al-Amin

Ainul Haque

Delwar Hossain

Fahmida Haque

Srabani Das

Tania Parvin

Sharmin Akter